Posted in Ruồi

Ruồi nhặng xanh (Calliphora vomitoria)

Ruồi nhặng xanh Tên khoa học: (Calliphora vomitoria) Nhặng xanh thường thấy bay lượn quanh các thùng rác. Loài ăn xác thối này bị thu hút với phân thú cưng và động vật chết và do đó chúng ta đều biết chúng là loài mang mầm bệnh.  Tên của Nhặng…

Xem tiếp... Ruồi nhặng xanh (Calliphora vomitoria)