Posted in Ruồi

Ruồi cát (Spiriverpa Lunulata)

Tên khoa học: (Spiriverpa Lunulata) Ruồi cát trưởng thành xuất hiện khoảng từ tháng Tư đến tháng Chín. Chúng sống trên bờ sông có nhiều cát chúng sống ở môi trường ngoài trời và hoàn toàn không có bóng cây.  Thông tin quan trọng Con trưởng thành – dài 10-11…

Xem tiếp... Ruồi cát (Spiriverpa Lunulata)