Posted in Tìm hiểu Trang thiết bị

SMbure BF-150 – Máy phun khói

Máy phun khói siêu mịn di động có hiệu quả cao với thời gian phun rất nhanh trên phạm vi rộng.là thiết bị rất cần thiết cho việc tiêu diệt và phòng chống các loại dịch bệnh lây truyền tại các nơi như : khu công nghiệp, nông nghiệp ,…

Xem tiếp... SMbure BF-150 – Máy phun khói
Posted in Tìm hiểu Trang thiết bị

SMbure TH-150A – Máy phun khói

Máy phun khói siêu mịn di động có hiệu quả cao với thời gian phun rất nhanh trên phạm vi rộng.là thiết bị rất cần thiết cho việc tiêu diệt và phòng chống các loại dịch bệnh lây truyền tại các nơi như : khu công nghiệp, nông nghiệp ,…

Xem tiếp... SMbure TH-150A – Máy phun khói
Posted in Tìm hiểu Trang thiết bị

SMbure TH-130A – Máy phun khói

Máy phun khói siêu mịn di động có hiệu quả cao với thời gian phun rất nhanh trên phạm vi rộng.là thiết bị rất cần thiết cho việc tiêu diệt và phòng chống các loại dịch bệnh lây truyền tại các nơi như : khu công nghiệp, nông nghiệp ,…

Xem tiếp... SMbure TH-130A – Máy phun khói
Posted in Tìm hiểu Trang thiết bị

Pulsfog K-30-O – Máy phun khói

MÔ TẢ SẢN PHẨM Các đơn vị O được thiết kế để phun sương các giải pháp phun sương dễ cháy và không bắt lửa nhưng không phải là huyền phù. Sương mù nhiệt là thế hệ của các giọt siêu mịn trong phạm vi 1-50 m sử dụng năng…

Xem tiếp... Pulsfog K-30-O – Máy phun khói
Posted in Tìm hiểu Trang thiết bị

Pulsfog K-30-BIO – Máy phun khói

MÔ TẢ SẢN PHẨM Sương mù nhiệt là thế hệ của các giọt siêu mịn trong phạm vi 1-50 Cách sử dụng năng lượng nhiệt khí nén. Các chất lỏng được hóa hơi trong thiết bị và tạo thành các sol khí siêu mịn bằng cách ngưng tụ khi tiếp…

Xem tiếp... Pulsfog K-30-BIO – Máy phun khói
Posted in Tìm hiểu Trang thiết bị

Pulsfog K-30-STD – Máy phun khói

MÔ TẢ SẢN PHẨM Các đơn vị tiêu chuẩn được thiết kế để phun sương, giải pháp phun sương và hệ thống treo không bắt lửa. Sương mù nhiệt là thế hệ của các giọt siêu mịn trong phạm vi 1-50 m sử dụng năng lượng nhiệt khí nén. Các…

Xem tiếp... Pulsfog K-30-STD – Máy phun khói
Posted in Tìm hiểu Trang thiết bị

Pulsfog K-22-Bio – Máy phun khói

MÔ TẢ SẢN PHẨM Hệ thống BIO pulsFOG cung cấp các lợi thế sau a) Ứng dụng thành công các thành phần sinh học nhạy cảm với nhiệt (Bacillus thuringiensis, hormone vị thành niên, Beauveria bassiana) và các chất hóa học khác. b) Việc tạo sương mù của các công…

Xem tiếp... Pulsfog K-22-Bio – Máy phun khói
Posted in Tìm hiểu Trang thiết bị

Pulsfog K-22-0 – Máy phun khói

MÔ TẢ SẢN PHẨM Các đơn vị O được thiết kế để phun sương các giải pháp phun sương dễ cháy và không bắt lửa nhưng không phải là huyền phù. Sương mù nhiệt là thế hệ của các giọt siêu mịn trong phạm vi 1-50 m sử dụng năng…

Xem tiếp... Pulsfog K-22-0 – Máy phun khói