Posted in Mọt

Mọt gỗ râu dài (Cerambycidae)

Bọ cánh cứng dài ( Cerambycidae , còn được gọi là sừng dài hoặc dài ) là một họ bọ cánh cứng quốc tế , thường được đặc trưng bởi râu rất dài, thường dài bằng hoặc dài hơn thân bọ cánh cứng. Tuy nhiên, trong các thành viên khác…

Xem tiếp... Mọt gỗ râu dài (Cerambycidae)