Posted in Ve chó

Cách diệt ve chó

Biết cách nhận diện ve chó và môi trường ưa thích của chúng. Lũ ve ưa thích các đám cỏ cao và bụi cây thấp. Một số ve chó rất nhỏ – gần như bằng kích cỡ của bọ chét – một số khác thì lớn hơn nhiều. Ve chó thường…

Xem tiếp... Cách diệt ve chó