Posted in Ong

Cách sơ cứu khi bị ong đốt

Loại bỏ ngòi ong càng nhanh càng tốt. Ngay khi bị ong đốt, bạn hãy lấy ngòi ong ra khỏi da. Đây là điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm! Một số người nói rằng dùng thẻ tín dụng cào ra sẽ hiệu quả hơn là kẹp vào ngòi…

Xem tiếp... Cách sơ cứu khi bị ong đốt