Posted in Bọ chét

Bọ chét người (Pulex irritans)

Bọ chét ở người ( Pulex achans ) – từng được gọi là bọ chét nhà– là một loài bọ chét mang tính quốc tế , mặc dù có tên chung , phổ rộng của vật chủ . Đây là một trong sáu loài trong chi Pulex ; năm khu…

Xem tiếp... Bọ chét người (Pulex irritans)