Posted in Bọ chét

Bọ chét gà (Ceratophyllus gallinae)

Ceratophyllus gallinae , được gọi là bọ chét ở châu Âu hoặc bọ chét gà châu Âu ở nơi khác, là một loài ngoại tinh của các loài chim. Loài bọ chét này lần đầu tiên được mô tả bởi nhà thực vật học và nhà côn trùng học người…

Xem tiếp... Bọ chét gà (Ceratophyllus gallinae)