Posted in Bọ chét

Bọ chét chuột (Nosopsyllus fasciatus)

Nosopsyllus fasciatus , bọ chét phía bắc , là một loài bọ chét được tìm thấy trên chuột nhà và chuột nhà . Bọ chét chuột phương Bắc là ký sinh trùng bên ngoài, sống bằng cách hút máu từ máu của loài gặm nhấm . Đây là giống lan…

Xem tiếp... Bọ chét chuột (Nosopsyllus fasciatus)