Posted in Tìm hiểu Trang thiết bị

Agrofog Sprayer-PB20 – Bình xịt bơm tay 19 lít

Phát triển đặc biệt để đáp ứng nhu cầu kiểm soát dịch hại và nông nghiệp được sử dụng. Hoạt động nhẹ và có thể tăng áp nhanh hơn Độ bền tuyệt vời của tất cả các bộ phận và thành phần có khả năng chống lại các hóa chất…

Xem tiếp... Agrofog Sprayer-PB20 – Bình xịt bơm tay 19 lít