Posted in Dữ liệu (MSDS)

Msds – Permecide 50EC

Dịch vụ diệt ruồi tại nhà ở: Mặc dù nhiều chủ nhà tự sử dụng đủ mọi biện pháp kiểm soát Ruồi, kết quả thường là không như mong đợi của họ. Những vấn đề nhỏ có thể biến thành những vấn đề lớn và đây là lúc mà nhiều người mới…

Xem tiếp... Msds – Permecide 50EC
Posted in Dữ liệu (MSDS)

Msds – Optigard cockroach

Dịch vụ diệt gián tại nhà riêng: Mặc dù nhiều chủ nhà tự sử dụng đủ mọi biện pháp kiểm soát Gián, kết quả thường là không như mong đợi của họ. Những vấn đề nhỏ có thể biến thành những vấn đề lớn và đây là lúc mà nhiều người mới…

Xem tiếp... Msds – Optigard cockroach
Posted in Dữ liệu (MSDS)

Msds – Optigard AB 100

Dịch vụ diệt kiến tận gốc tại nhà ở: Mặc dù nhiều chủ nhà tự sử dụng đủ mọi biện pháp kiểm soát kiến, kết quả thường là không như mong đợi của họ. Những vấn đề nhỏ có thể biến thành những vấn đề lớn và đây là lúc mà nhiều…

Xem tiếp... Msds – Optigard AB 100
Posted in Dữ liệu (MSDS)

Msds – Klerat 0.005%

Dịch vụ diệt chuột tại nhà ở: Mặc dù nhiều chủ nhà tự sử dụng đủ mọi biện pháp kiểm soát chuột, kết quả thường là không như mong đợi của họ. Những vấn đề nhỏ có thể biến thành những vấn đề lớn và đây là lúc mà nhiều…

Xem tiếp... Msds – Klerat 0.005%
Posted in Dữ liệu (MSDS)

Msds – K-Othrine 20EW

Dịch vụ phun thuốc muỗi tại nhà ở: Mặc dù nhiều chủ nhà tự sử dụng đủ mọi biện pháp kiểm soát muỗi, kết quả thường là không như mong đợi của họ. Những vấn đề nhỏ có thể biến thành những vấn đề lớn và đây là lúc mà nhiều người…

Xem tiếp... Msds – K-Othrine 20EW
Posted in Dữ liệu (MSDS)

Msds – Icon 2.5CS

Dịch vụ phun thuốc muỗi tại nhà ở: Mặc dù nhiều chủ nhà tự sử dụng đủ mọi biện pháp kiểm soát muỗi, kết quả thường là không như mong đợi của họ. Những vấn đề nhỏ có thể biến thành những vấn đề lớn và đây là lúc mà nhiều người…

Xem tiếp... Msds – Icon 2.5CS
Posted in Dữ liệu (MSDS)

Msds – Fendona 10SC

Dịch vụ phun thuốc diệt côn trùng tại nhà ở: Mặc dù nhiều chủ nhà tự sử dụng đủ mọi biện pháp kiểm soát côn trùng tổng hợp, kết quả thường là không như mong đợi của họ. Những vấn đề nhỏ có thể biến thành những vấn đề lớn và đây…

Xem tiếp... Msds – Fendona 10SC
Posted in Dữ liệu (MSDS)

Msds – Crackdown 10SC

Dịch vụ phun thuốc diệt côn trùng tại nhà ở: Mặc dù nhiều chủ nhà tự sử dụng đủ mọi biện pháp kiểm soát côn trùng tổng hợp, kết quả thường là không như mong đợi của họ. Những vấn đề nhỏ có thể biến thành những vấn đề lớn và đây…

Xem tiếp... Msds – Crackdown 10SC